Syndiek

Vanaf het ogenblik dat er meerdere eigenaars in één gebouw zijn spreken we van een mede-eigendom.

Om de specifieke reglementering die afhankelijk is van gebouw tot gebouw en om de verdeling op basis van aandelen vast te leggen wordt een basisakte opgesteld door een notaris. Bij deze basisakte worden ook een reglement van inwendige orde en een reglement van mede-eigendom opgesteld om de mede-eigenaars en bewoners attent te maken op hun rechten en verplichtingen. De overige reglementen worden wettelijk bepaald in de wet op de mede-eigendom (art. 577 BW van 30 juni 1994).

De rol van de syndicus is wel heel bijzonder. Deze persoon of organisatie voorziet in het in goede banen leiden van alle kwesties die de gemeenschappelijke delen van een gebouw betreffen.

Syndici zijn specialisten die nauwgezet en professioneel omspringen met het gemeenschappelijk belang van de eigenaars van een gebouw.

Het gaat hier niet enkel over de praktische aspecten, zoals toegang en verwarming, maar ook om de hele boekhouding van het gebouw tot en met de planning en uitvoering van werkzaamheden waarmee elke mede-eigendom in aanraking komt.

Assurimmo NV, zustervennootschap van agence rosseel, beheert gebouwen en valt terug op 60 jaar ervaring in deze activiteit. Assurimmo beschikt ook over een eigen juridische en bouwtechnische dienst.

Van de syndicus mag je onder meer verwachten:

  • tijdige verzending van duidelijke en juiste rekeningen
  • correcte uitsplitsingen van de kosten naar eigenaars en huurders
  • kennis van bouwtechnieken en toezicht op werken
  • prioretisering en beheersing van de kosten
  • beschikbaarheid en reactiviteit
  • belangenbehartiging van eigenaars en bewoners
Woongids najaar 2017
Woongids najaar 2017 Lees Live

Website by Medialoft