Wie is wie

Afhankelijk van het soort eigendom zullen bij de aan- of verkoop verschillende partijen een rol vervullen:

 • De Vastgoedmakelaar :

  Een erkend makelaar herken je aan zijn BIV nummer. De makelaar die het betrokken eigendom in portefeuille heeft werkt in opdracht van de verkoper om het pand binnen de kortst mogelijke tijd en aan de beste voorwaarden te verkopen. Hiervoor zal de makelaar, indien de woning verkocht wordt, een commissie krijgen van de verkoper. De makelaar zal ook steeds een objectief beeld van het eigendom schetsen aan kandidaat-kopers en voorziet in alle wettelijk verplichte documenten en attesten. Hiervoor is de vastgoedmakelaar gebonden aan een strikte deontologische code. De koper kan beroep doen op de makelaar om wegwijs gemaakt te worden in de complexe juridische wereld van het vastgoed en vormt zich zo een juist beeld van de eigendom. Indien u meer info hierover wenst kan u steeds contact opnemen met één van onze makelaars.
 • De Notaris :

  Elke partij (koper en verkoper) kan een eigen notaris aanduiden. De kosten voor koper en verkoper blijven ongewijzigd ongeacht of er één of twee notarissen tussenkomen. De notaris komt tussen in de opmaak en registratie van kredietakte en aankoopakte. U vindt meer uitgebreide informatie over het notariaat op www.notaris.be.
 • De Syndicus :

  Indien je een eigendom koopt in een appartementsgebouw zal er ook een syndicus aangesteld zijn of worden voor het beheer van de 'mede-eigendom’. Het betreft hier de rechtspersoon die de gemeenschappelijke delen van het gebouw beheert. De syndicus kan je bekend maken met het reilen en zeilen binnen de mede-eigendom, namelijk die delen van het gebouw die gemeenschappelijk zijn voor alle eigenaars en waarvoor dus in overleg en gemeenschappelijk afspraken dienen te worden gemaakt. De contactgegevens van de syndicus vind je doorgaans aan de ingang van het gebouw. Klik hier voor meer info over het syndiekschap.
 • De Rentmeester :

  De rentmeester of beheerder zal in opdracht van een eigenaar het vastgoed beheren op financieel, technisch en practisch vlak. Dit houdt in dat de rentmeester in de plaats van de eigenaar zal waken over rendement, staat, beschikbaarheid en conformiteit van een eigendom. Klik hier voor meer info over de rentmeester.
 • De vastgoedadviseur of begeleider :

  De vastgoedadviseur begeleidt kopers tijdens het hele proces van de aankoop of een onderdeel daarvan. Anders dan de vastgoedmakelaar treedt de vastgoedadviseur op in het belang van de koper. Klik hier voor meer info.
 • De Bouwpromotor :

  Bij de aankoop van een nieuwbouw is de bouwpromotor diegene die het verkochte goed zal opleveren en verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de eigendom. De bouwpromotor is gedurende 10 jaar na de oplevering aansprakelijk voor eventuele gebreken. Vraag hierover meer informatie bij de bouwpromotor of uw vastgoedmakelaar.
 • De Energiedeskundige :

  De wetgever voorziet dat bij elke verkoop van vastgoed in Vlaanderen een EPC (energieprestatiecertificaat) dient afgeleverd te worden. Dit certificaat geeft de betrokken eigendom een score met betrekking tot de energie-efficiëntie.
Woongids najaar 2017
Woongids najaar 2017 Lees Live

Website by Medialoft